"Stemningen i meg skifter."

DSCF5387aaa.JPG

Opplevelsen sammenlignes gjerne med naturens naturlig skiftninger som overganger fra sol til regn, natt til dag og vinter til vår. Det er avgjørende og ofte sterkt å få tilgang til enge stemningsskifter. Fornemmelsen er kroppslig og erfares unikt. Jeg eksisterer og reagerer spontant via mine sanser. Dette er ikke kognitive ( tankemessige) analyser og tolkninger. Integrering av erfaringsmessig sammenheng bidrar til klarhet og verdifull innsikt.