ingunn4.jpg

Individuell samtaleterapi

Individuell terapi er betegnelsen for terapiformen hvor klient og terapeut arbeider alene sammen.

Terapien tilbyr en konsentrert fordypelse i personens ulike muligheter og vanskeligheter - begrensninger og ressurser. Psykoterapien/terapeuten hjelper klienten med å oppdage noe nytt om sitt forhold til seg selv og verden. Denne oppdagelsen kalles i terapispråket for innsikt. Gjelder barn, ungdom og voksne. Les mer om barn og gestaltterapi.

Hastesamtale tilbys gjerne samme kveld eller dagen etter. Ta kontakt på telefon 413 06 400 for informasjon og avklaring.

“Bli tryggere på det du kan!”

“Bli tryggere på det du kan!”

Veiledningssamtale - Bedrift og privat.

Veiledningstilbudet gjelder ledere og ansatte.  Målet er kvalitetssikring av fagutøvelse og ivaretakelse av den ansattes behov for oppfølging. Veiledningssamtaler benyttes ofte ved konflikthåndtering og som forebyggende, helsefremmende tiltak i private bedrifter og offentlig sektor. "Bieffekten" er gjerne økt nærvær hos ansatte og reduserte utgifter i forbindelse med lavere sykefravær. 

Veiledningen foregår over tid og er kontraktsfestet. 

(Veiledergodkjenning, Fellesorganisasjonen (FO) Fag- og profesjonsforbundet for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og veldsferdarbeidere. (Medlem av Landsorganisasjonen LO)

online.jpg

Online-samtale tilbys av Re Gestaltterapi - Psykoterapi.

Er du i en situasjon hvor det er utfordringer knyttet til personlig frammøte?
Re Gestaltterapi tilbyr online-samtaleterapi via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.
Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og kortere ventetid. Følg linken for mer informasjon og/eller bestilling. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

walk and talk.jpg

“WALK AND TALK.”

Er du glad i å gå tur i skog og mark? En flott mulighet er å snakke sammen ute "i den frie natur". Det kan være i en park, langs sjøen eller på en skogsti. Det vesentlig er å velge et sted hvor begge er komfortable. Hver og en av oss har unike opplevelser og høster derfor individuelle erfaringer på gåturene. Ved å være i bevegelse utendørs vil du og jeg skape en ny arena for refleksjon og samvær.

Se også Parterapi og Gruppeterapi.