Samtaleterapeut, Ingunn Dahl Karlsen, Reg. Gestaltterapeut MNGF / Sosionom og Bedriftsøkonom.

Samtaleterapeut, Ingunn Dahl Karlsen,
Reg. Gestaltterapeut MNGF /
Sosionom og Bedriftsøkonom.

Trygghet og profesjonalitet

De som finner veien hit er ofte i en livskrise og meddeler behov for en nøytral og profesjonell samtaleparter på en trygg arena. Tilbudet gjelder voksen, ungdom og barn.

Fokuset er rettet mot din bestilling, behov og ønsker. Anbefalingen er å prøve 3 - 4 timer før vi sammen evaluerer videre behandlingsløp. Er det hensiktsmessig og ønskelig så kan andre inviteres med underveis. Eksempelvis fastlege, en tillitsperson eller en i familien. Dette skjer alltid i samarbeid og etter samtykke hvor målet er trygg og profesjonell  ivaretakelse av din situasjon. 

Hastetime  tilbys samme dag/kveld eller dagen etter. Ta kontakt for avklaring. Er du i akutt krise ringer du fastlegen din eller Alarmsentralen 113!

Logoen "Alle livets temaer" beskriver veldig godt at vi - klient og terapeut- ofte jobber med eksistensielle temaer som frykt, avvisning, isolasjon, ensomhet, lav selvfølelse, skam, uro, nedstemthet, slitenhet og sorg. Disse temaene møter vi alle gjennom "livets landevei". 

"Nå er jeg ikke lenger alene med sorgen og smerten" 

Samlivsbrudd, relasjonelle utfordringer, psykisk vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell krenkelse, sorgarbeid, mobbing og avvisningsproblematikk er temaer jeg har lang erfaring med. I perioder har jeg jobbet ved Dixi Ressurssenter i Oslo som gruppeleder og med individuelle samtaler. DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

Som sosionom har jeg lang fartstid innen offentlig sektor og har blant annet jobbet med barnevern, ved sosialtjenesten, som flyktningekoordinator og som gjeldsrådgiver. Jeg har også jobbet som tilkallingsvikar/miljøterapeut ved BUPA døgn ungdom, Sykehuset i Vestfold. Jeg har veilederutdanning og veiledergodkjenning hos FO.

Jeg er medlem hos Norsk Gestaltterapeut Forening. Praktiserende gestaltterapeuter MNGF mottar veiledning, samt følger NGFs etiske retningslinjer. NGF er medlem av EAGT og NFP (Norsk forbund for psykoterapi). Mange gestaltterapeuter MNGF har privat praksis og mottar klienter med ulike behov. I tillegg benytter helsevesenet gestaltterapeuter MNGF både i og utenfor offentlige behandlingsinstitusjoner.  

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt. NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter av våre terapeutmedlemmer.

For å benytte initialene MNGF må gestaltterapeuten være utdannet ved en EAGT-godkjent (European Association of Gestalt Therapy) utdanningsinstitusjon. 

 

 

 

 

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt. NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter av våre terapeutmedlemmer.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klientens opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt. NGF har et klageorgan tilrettelagt for klienter av våre terapeutmedlemmer.