Oppmerksomt nærvær & mindfulness

rgt6.JPG

Oppmerksomhetsforståelsen innen gestaltterapeutisk tenkning og det metodiske arbeidet med å utvide oppmerksomheten vår er veldig beslektet og forenelig med mindfulness (oppmerksomt nærvær). Altså mange av de samme øvelsene og de samme holdningene samt forståelsen av endring.

Gjennom mange års egenpraktisering har jeg funnet ut at oppmerksomhet skjer helt spontant i ulike situasjoner og i relasjon til andre mennesker. Tenk deg et lite spebarn som oppdager seg selv og verden gjennom kropp og sanser. Denne lille personen grubler ikke over livet, men undersøker og oppdager verden rundt seg med et åpent sinn. I terapisammenheng er det avgjørende å ta med seg dette perspektivet som er en rettesnor til vekst, utvikling og oppdagelser. Det er ofte lett å være fanget, eller isolert, i egne tanker om hvordan verden rundt oss er. 

Kurs og individuelle timer i terapeutisk avspenning.

Jeg benytter oppmerksomhetstrening (OT) og mindfulness som er anerkjente metoder innen gestaltpsykoterapi og meditasjon. Øvelsene roer nervesystemet og er en motvekt til prestasjons og stress. En dypvirkende og god metode som bidrar til angstreduksjon og smertelindring. Timene gis individuelt eller i gruppe. Kan også kombineres med samtaleterapi.

 

" …og jeg sa mykt til min kropp; Jeg vil bli din venn. Den tok et langt, dypt åndedrag og svarte; Jeg har ventet på dette i hele vårt liv." 

gode ord fra kurset Yoga ved stress og utbrenthet, mediyoga

 

Se også Kurs og foredrag.

Se også Drømmearbeid