Gjeldsproblematikk

Selv dagligdagse oppgaver som å åpne post, ringe eller skrive brev til ulike kreditorer stopper ofte opp. 

Med bakgrunn som gjeldsrådgiver og veileder i offentlig og privat sektor gjennom mange år, er kompetansen innen gjeldsproblematikk og økonomiske utfordringer betydelig.

Årsaken til gjeldsproblemer er ofte sammensatte. Alvorlige helseproblemer og uforutsette hendelser som samlivsbrudd, arbeidsledighet og konkurs kan være utløsende årsaker. Ofte medfører slike endringer stor økonomisk usikkerhet. Inntektsnedgang som strekker seg over tid, kan bli en “mental byrde”.

En annen årsak, er dyre forbruksvaner og ukontrollerte bruk av kredittkort. Dette er en økende trend og mange pådrar seg stor gjeldsbyrde. En slik adferd kan være symptom på mer bakenforliggende faktorer.

Å erkjenne situasjonen kan være det første og viktigste steget for å komme i gang!

Å erkjenne situasjonen kan være det første og viktigste steget for å komme i gang!

Når er det viktig å søke profesjonell hjelp? Er det vanskelig for deg eller som pårørende å få til en løsningsorientert dialog? Hva er rett å gjøre og si? En kjent overlevelsesstrategi er å isolere seg eller bli apatisk. I denne sammenheng betyr dette; og ikke makte eller være i stand til å be om hjelp. Selv dagligdagse oppgaver som å åpne post, ringe eller skrive brev til ulike kreditorer stopper ofte opp.  Temaer som spilleavhengighet, overdreven shopping og et ukontrollert forbruk fører ofte til depresjon, angst, skam og selvmordstanker. Hele familien blir gjerne berørt og er i krise på grunn av gjeldsproblemer. 

Å erkjenne situasjonen kan være det første og viktigste steget for å komme i gang!Prosessen krever tid og innsats fra flere. Gevinsten er ofte en bedring av psykiske plager på grunn av hjelp og støtte fra andre. Du/dere er alltid velkommen til å ta kontakt for en avklarings- og kartleggingssamtale. Pårørende (samboere, foreldre og lignende) eller andre (offentlige instanser, lege og lignende) kan ta kan direkte kontakt. Saken kan legges frem anonymt eller via samtykke fra den det gjelder.

NAV tilbyr økonomisk rådgiving og gjeldsrådgivning i hjemkommunen. Namsmannen har også veiledning- og informasjonsplikt. På nettet finner du bra og nyttig informasjon.