Samtalen er kraftfull.

Når vi sammen utforsker livets utfordringer og hva dette innebærer så skapes "et unikt rom". Et rom for unike livshistorie og overlevelsesstrategier. I vår relasjon i terapirommet, ligger muligheten til å gå ut av isolasjon og åpne opp for refleksjon og vekst

Gjennom mange års erfaring fra min praksis som gestaltterapeut og sosionom har jeg stor tro på at samtaleterapi er et naturlig og virkningsfullt verktøy som bidrar til innsikt, gir mening og skaper verdi.

Det kraftfulle skjer når vi er trygge.

Utsagn i terapirommet:

"Endelig fikk jeg puste og hodet virker klarere."

"Hvor ble denne timen av? Tiden opphørte og jeg har så mye mer på hjertet."

"Noe uventet og vesentlig dukket opp hos meg i dag."

"Det var godt bare å bli lyttet til."

 

 

.

lisa eri