Workshop & kurs

Velkommen til introkurs i oppmerksomhetstrening og tilstedeværelse.

Eksistensiell filosofi er opptatt av livsbevissthet. I følge Heidegger så er livsbevisste menneskers sanser skarpere, de ser klarere og føler dypere. 
Kurset passer alle. Gjennom enkle øvelser gis det mulighet til å erfare og integrere verdifulle oppdagelser i øyeblikket - HER OG NÅ-.   

Kurset gir 5 timer PFO (Profesjonell faglig oppdatering). Les gjerne mer om Introkurset.

 

Kurs og individuelle timer i terapeutisk avspenning.

Jeg benytter oppmerksomhetstrening (OT) og mindfulness som er anerkjente metoder innen gestaltpsykoterapi og meditasjon. Øvelsene roer nervesystemet og er en motvekt til prestasjons og stress. En dypvirkende og god metode som bidrar til angstreduksjon og smertelindring. Timene gis individuelt eller i gruppe. Kan også kombineres med samtaleterapi.

Kroppen husker gode opplevelser.
Livsbevisshet.jpg

FLYTKURS - En introduksjon i gestaltterapi og oppmerksomhetstrening.

Deltakeren får en "smakebit" gjennom teori og øvelser. Kurset passer alle og er erfaringsbasert. Fokus rettes mot på oppmerksomt nærvær i relasjon og til omgivelsene. Kurset bidrar til å oppdage og verdsette ulikheter oss mennesker i mellom. Dette er et godt kurs med tanke på konflikthåndtering og kommunikasjonsutfordringer. Forbehold om prisendringer.

FOREDRAG

«En lite reise» i oppmerksomt nærvær eller årvåkenhet. 
Oppmerksomhetsforståelsen innen gestaltterapeutisk tenkning og det metodiske arbeidet med å utvide oppmerksomheten vår er veldig beslektet og forenelig med mindfulness (oppmerksomt nærvær). Altså mange av de samme øvelsene og de samme holdningene samt forståelsen av endring. Foredraget gir en god innføring i hva mindfulness og gestaltspsykoterapi er. 

Foredrag og kurs holdes gjerne ved Re Gestaltterapi sine lokaler i Industriveien 2A, Næringsbygget, 3174 Reveta. Om ønskelig kan kurset arrangeres på arbeidsplass enten som dagkurs eller over flere ganger.  Ta kontakt ved spørsmål, referanse, pris eller behov for et skreddersydd opplegg.