Gruppeterapi

rgtgruppe.jpg

I gruppa gis gjensidig støtte og forståelse, aksept og normalisering av opplevelser og reaksjoner.

Erfaring viser at deltakers kompetanse på egen historie er en verdifull ressurs i samtalegruppa.  Isolasjonen brytes og støtten, samholdet bidrar sterk til at du kommer deg videre i livet.  Kroppslige og mentale plager og reaksjoner gjenkjennes og blir normalisert, noe som gir en mer helhetlig helsemessig gevinst. I en gruppe skjer mange prosesser og det er derfor viktig at deltakerne skriver under taushetserklæring. 

Ta kontakt om du har behov for eller har spørsmål vedr. gruppeterapi!

Se også Drømmearbeid.

Grupper for studenter ved Norsk Gestaltinstitutt og andre grupper tilbys ved forespørsel.
Gjelder også offentlige sektor og private institusjoner.

 

VELKOMMEN TIL SAMTALEGRUPPA «GJENREISNING» Ta livet tilbake! 

-GJENREISNING - Ta livet tilbake ! er et samtaletilbud til deg som har opplevd voldtekt og seksuell krenkelse. Det er også et tilbud til foresatte som trenger veiledning i dette vanskelige "terrenget".

Vi har stor tro på at VI SAMMEN kan reise oss. Gruppene starter når det er nok påmeldte. 
Det kan være betryggende å ha noen individuelle timer i forkant av samtalegruppa. Hovedfokuset er å finne ut hva du/dere trenger av hjelp, råd og hva du selv kan bidra med <3

Hva er din gevinst med å være deltaker i samtalegruppa?
Du trenger ikke stå alene lenger!
Du kan gjøre en vesentlig forskjell for andre!
Erfaring viser at deltakernes kompetanse på egen historie er en verdifull ressurs i samtalegruppa .Fellesskapet, støtten og samholdet bidrar sterk til at du kommer deg videre i livet. Kroppslige og mentale plager blir også ofte mer normalisert, og kan derfor gi en helsemessig gevinst.

Gruppeledere

Gruppleder: Hilde Nyrud Dirkson, Gestaltterapeut og autorisert helsearbeider.  Hilde har vært styremedlem og ansatt ved Dixi ressurssenter mot voldtekt i Oslo. Hun har solid erfaring med kvinner og menn som er utsatt for voldtekt. Hun var med å utarbeide og gjennomføre den landsomfattende spørreundersøkelse om voldtekt 2012.

Gruppeleder: Ingunn Dahl Karlsen Reg. Gestaltterapeut MNGF og Sosionom med egen praksis på Revetal og i Tønsberg. Hun har jobbet som konsulent og vært ansatt ved Dixi ressurssenter mot voldtekt i Oslo. Ingunn og har lang erfaring som gruppeleder og jobber i dag mye med krisehåndtering og med traumebehandling.

Vår samarbeidspartner er Per Ingar Jespersen som har drevet egen advokatvirksomhet siden 2002. Først i Tønsberg og er nå etablert på Revetal.  Jespersen driver juridisk rådgivning på de aller fleste områder og har bred erfaring innenfor forvaltning og kan veilede gjennom NAV systemet. Hovedområder har vært innenfor velferdsretten, arv/skifte, erstatningssaker, samvær og barnevern i tillegg til eiendomssaker. Som advokat har han lang erfaring i håndtering av kriser og akutte problemer og i løsning av problemer som er vanskelige å ta tak i. Han har også god kjennskap til voldsoffererstatningen og det strafferettslige knytet til vold og voldtekter og bistår på alle disse områdene i alle deler av prosessen. Per Ingar Jespersen uttaler «Jeg er 56 år og tror det betyr at jeg har tilstrekkelig livserfaring til å forstå de problemer som kan ramme oss alle.»

Vi håper å se deg! Med vennlig hilsen Hilde og Ingunn

Facebook  (Se mer på Facebook)