Gjeldsproblematikk

Selv dagligdagse oppgaver som å åpne post, ringe eller skrive brev til ulike kreditorer stopper ofte opp. 

Jeg har lang "fartstid" som gjeldsrådgiver i offentlig sektor og bistår personer med alvorlige og sammensatte gjeldsproblemer. Det er viktig for meg å tydeliggjøre at du kan motta gratis gjeldsrådgivning i hjemkommunen. Namsmannen har også (gratis) veiledning- og informasjonsplikt. På nettet finner du bra og nyttig informasjon. Jeg møter mange som opplever håpløshet og engstelse. Selv dagligdagse oppgaver som å åpne post, ringe eller skrive brev til ulike kreditorer stopper ofte opp. 

En fristende og forverrende måte å håndtere økonomisk ubalanse på, er å benytte ulike kredittkort. (For betaling av utgifter til strøm, klær, bilhold, forsikring og/eller terminen på boliglån.)  Mer alvorlige temaer som spilleavhengighet, overdreven shopping og et ukontrollert forbruk fører ofte til depresjon, angst, skam og selvmordstanker. Hele familien blir gjerne berørt og er i krise på grunn av gjeldsproblemer. 

Mitt ønske og mål som terapeut er "å være med deg" i situasjonen som oppleves uhåndterlig og tyngende.Å ta seg selv på alvor kan være et krevende og viktig arbeid. Det er mulig å velge andre løsninger og handle anerledes. Sammen kan du og jeg "forske" på adferds- eller handlingsmønstrene. 
Å erkjenne situasjonen kan være første steget i en spennende terapeutisk prosess. Du er velkommen til å ta kontakt for en avklaring- og kartleggingssamtale!