Drømmebildet er lagd av billedkunstner Hanne Dahl Karlsen fra Kongsberg, og er en illustrasjon fra artikkelen "Slangen" som er skrevet av meg. Artikkelen "Slangen" handler om å jobbe med drømmer. (Norsk Gestalttidsskrift: Årgang 5 (2008) utgave 1 .)  En drøm kan være et eksistensielt budskap fra deg selv til deg selv. Les    artikkelen om slangen .

Drømmebildet er lagd av billedkunstner Hanne Dahl Karlsen fra Kongsberg, og er en illustrasjon fra artikkelen "Slangen" som er skrevet av meg. Artikkelen "Slangen" handler om å jobbe med drømmer. (Norsk Gestalttidsskrift: Årgang 5 (2008) utgave 1 .)

En drøm kan være et eksistensielt budskap fra deg selv til deg selv. Les artikkelen om slangen.

Drømmearbeid individuell- gruppeterapi

Ønsker du å jobbe med drømmen din?


I drømmearbeidet bringes drømmen inn som en opplevelse her og nå og kan gi deg viktige eksistensielle budskaper. Når du drømmer så er du i en tilstand hvor du er fri og all "kontroll" opphører. 

Som terapeut er jeg opptatt av å hjelpe deg med "å spille ut" drømmen. Det er også mulig "å drømme videre", om drømmen har stoppet et bestemt sted.
Gestaltterapien er ikke analyserende, som betyr at terapeuten ikke skal tolke drømmen for deg. Målet er at du skal oppdage deg selv og dine muligheter, i relasjon til deg selv og andre

Drømmearbeid kan skje individuelt og/eller i gruppe.
En gruppen består gjerne av  4 - 8 personer.  Oppstart fastsettes forløpende - så ta kontakt om du ønsker å delta. Gruppen møtes 3 ettermiddager og varer 3 hele klokketimer. Pris pr. kveld er 800,- pr. person. (Totalt kr. 2.400,-) Fordelen med gruppe er at deltakerne kan dra nytte av hverandres drømmer og erfaringer. 

Om gruppe føles utrygt for deg, så kan det være bedre med individuelt arbeid. Timepris er da kr.700,- (60 min.)

Se også Oppmerksomt nærvær og mindfulness.

rgt2.jpg